NASZA PORADNIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NOWA to zespół wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się wsparciem rozwoju dziecka i jego rodziny.

ZAPEWNIAMY

Zapewniamy bezpłatną, kompleksową pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) na rzecz dzieci z opinią.

ZAPRASZAMY

Pomagamy dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Nie obowiązuje rejonizacja. Jako podmiot niepubliczny nasze usługi (poza WWR) oferujemy odpłatnie.

KADRA >

Nasi Specjaliści to zespół psychologów, psychiatrów, oligofrenopedagogów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.

OFERTA >

Wszechstronna oferta Naszej Poradni, to: diagnoza dzieci i młodzieży, w tym dzieci od 3msc.życia- specjalne testy, terapia dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, sala integracji sensorycznej, specjalistyczne porady. Bezpłatne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR).

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) >

Zespół

Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)

 

składa się z:

Lekarzy psychiatrów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki , systemowych terapeutów rodzin, trenerów umiejętności społecznych.

KONTAKT >

Prywatna Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna „NOWA” w Lublinie

20-240 Lublin, ul.Wojciecha Kiwerskiego3,

 

email: poradnia.nowa@gmail.com

tel.: 81 747 65 36

 

Właściciel i dyrektor:

Joanna Mirowska- Wieczorek

MAPKA >