Kadra

Nasi pracownicy to zespół psychiatrów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów SI, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego oraz wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.

Z usług świadczonych przez poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele. Nie obowiązuje rejonizacja. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (WWR), na podstawie opinii o jej potrzebie, realizujemy bezpłatnie, w ramach dotacji oświatowej.

Korzystanie z innych usług poradni jest odpłatne.

 • kadra_13

  Joanna Mirowska-Wieczorek - Dyrektor

  Jestem żoną oraz mamą trzech córek; Basi, Kasi i Zosi, a także psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym, specjalistą interwencji kryzysowej, trenerem ITD. Studiowałam na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Przez 18 lat byłam pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry i Kliniki Psychiatrii UM oraz terapeutą indywidualnym i grupowym na Oddziale Nerwic. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, intelektualnie i fizycznie /DPS, SPZOL/. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży /liczne szkolenia z tego zakresu/, między innymi w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCH.

 • KALINA

  Kalina Wirgowska

  Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aby ubogacić swój warsztat pracy ukończyłam studia podyplomowe oraz uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych –pomoc dziecku i rodzinie - trzy semestralne studia podyplomowe, tamże Terapia pedagogicznaOligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitcja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Kurs „ Praktyczne wykorzystanie technik Stosowanej analizy Zachowania w praktyce terapeutyczno- edukacyjnej” (kurs III stopniowy z metody behawioralnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjno- terapeutycznych, w szczególności z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami zachowania.); Roczny kurs z pedagogiki zabawy i metodyki pracy z grupą, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – obecnie - „KLANZA”; Kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i glottoterapii; Program Profilaktyczno – Terapeutyczny p.t. „Odczuwaj, ufaj, mów”; Wstęp do socjoterapii ( 30 godzin dydaktycznych ); Kurs „Niekonwencjonalne techniki plastyczne w Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie; Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – część I. Szkoła dla rodziców
  i wychowawców – „Bez porażek” (30 godzin) w Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia na rzecz Rodziny w Warszawie. Uzyskałam certyfikaty:
  Certyfikat Monachijska Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, Certyfikat ukończeni szkolenia „Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży, Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Poza-Schematami” w Warszawie. Ukończyłam szkolenia: Podstawy integracji sensorycznej; Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu, Patofizjologia autyzmu; Profile lingwistyczne w zespole aspergera; Wykorzystanie seksualne dzieci. Wstępna diagnoza oraz interwencja prawna i psychologiczna na rzecz dziecka krzywdzonego seksualnie i jego rodziny; Funkcjonowanie poznawcze społeczno-emocjonalne i seksualne dziecka w kolejnych fazach rozwojowych; Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierających porozumiewanie się; Trening umiejetności społecznych dzieci i młodzieży; Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C )APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii; Trening Pewności siebie.

 • Anna Ożóg

  Anna Ożóg

  W poradni NOWA pełnię rolę psychologa. Jestem absolwentką studiów psychologicznych o specjalności wspierania jakości życia, które odbywałam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Staż realizowałam w przedszkolu specjalnym, gdzie zdobywałam doświadczenie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi całościowym zaburzeniami rozwojowymi, a które stale pogłębiam i poszerzam poprzez aktywności doszkalające.  W poradni psychologiczno-pedagogicznej NOWA prowadzę terapię psychologiczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju małego Dziecka. 

 • GosiaFit

  Małgorzata Fit

  Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Zajmuję się terapią dzieci z wadami wymowy i problemami komunikacyjnymi. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Ukończyłam, między innymi: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (w Centrum Szkoleń Behawioralnych),  ,,Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem (Dobra Kadra), ,,Zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi”, ,,Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem” (Instytut Edukacji Logopedycznej), ,, Program Językowy Makaton”.  Praca i pomoc dzieciom sprawia mi ogromną satysfakcję.

 • Justyna-Dobosz13

  Justyna Burzec

  Neurologopeda, filolog polski, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena (IJAS). Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska z logopedią na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. W terapii logopedycznej wykorzystuje metodę „zdrowego rozsądku” , czyli indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz trudnościami komunikacyjnymi. W Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NOWA prowadzi terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i komunikacyjnych oraz Indywidualną Stymulację Słuchu Johansena (IJAS).

 • MAGDAS

  Magdalena Segit - Krajewska

  Jestem fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, absolwentką studiów wyższych magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, integracji sensorycznej oraz autyzmu.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania oraz niepełnosprawnością ruchową. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci oraz wiele innych. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję.

  Uwielbiam książki, podróże, polskie morze, fotografię oraz mój ogród. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą.

 • Agnieszka Michniowska_1

  Agnieszka Michniowska

  Jestem absolwentką pracowni malarstwa Instytutu Wychowania Artystycznego IWA w Lublinie i WSP w Częstochowie oraz podyplomowych studiów: Arteterapia WSSP im. W. Pola w Lublinie, Kształcenie Uczniów z Niepełnosprawnością, tamże i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
  Dodatkowo ukończyłam kurs terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych w Centrum Kształcenia  "Dobra Kadra" w Warszawie oraz  szkolenie "TIARIS": Terapia i Arteterapia Ręki i Stopy Ośrodka Edukacyjnego "Asto" we Wrocławiu.
  Do tej pory brałam udział w szeregu kursów, szkoleń i konferencji o tematyce autystycznej, prowadzonych przez Fundację "Synapsis" w Warszawie i Fundację "Alfa" w Lublinie.
  W poradni "nowa" prowadzę zajęcia terapii pedagogicznej, terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych oraz arteterapię.

  Praca z Dziećmi jest moją wielką pasją, której oddaję się od początku powstania Poradni, stale inspiruje obrazy, które maluję, a tańcząc tango argentyńskie odpoczywam i nabieram sił.