NOWA-PORADNIA-LOGO-111111

INFO:  naciskając {+} otwierasz katalog informacji

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA >

 • dzieci od 0-3 lat
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci w wieku szkolnym
 • autyzmu
 • ADHD
 • funkcji wykonawczych
 • gotowości szkolnej
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych
 • trudności dydaktycznych
 • psychologiczna
 • neuropsychologiczna
 • pedagogiczna
 • surdopedagogiczna
 • oligofrenopedagogiczna
 • tyflopedagogiczna
 • logopedyczna
 • CAPD
 • neurologopedyczna
 • surdologopedyczna
 • dysleksji
 • dyskalkuli
 • integracji sensorycznej (SI)
 • funkcji wzrokowych

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW >

 • lekarz psychiatra
 • psychiatra dzieci i młodzieży
 • neurolog dziecięcy

TERAPIA INDYWIDUALNA >

 

 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • oligofrenopedagogiczna
 • surdopedagogiczna
 • tyflopedagogiczna
 • terapia ręki
 • logopedyczna
 • neurologopedyczna
 • surdologopedyczna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja słuchu metodą K. Johansena (IAS)
 • funkcji wykonawczych
 • funkcji wzrokowych
 • fizjoterapia
 • dogoterapia

TERAPIA GRUPOWA >

 • arteterapia
 • socjoterapia
 • dogoterapia
 • trening umiejętności społecznych

WWR

.

SZKOLENIA

.

KONTAKT / NOWA

Prywatna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "NOWA"

ul. W. Kiwerskiego 3,
20-240 Lublin poradnia.nowa@gmail.com
T: 81 747 65 36
276X112-1
276X112-2
276X112-3

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NOWA-PORADNIA-LOGO-1111

Nasza poradnia NOWA Lublin, to zespół psychologów, psychiatrów, oligofrenopedagogów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc. Z usług świadczonych przez Nas mogą korzystać dzieci, rodzice i nauczyciele z całej Polski, nie obowiązuje rejonizacja. Korzystanie z usług jest naturalnie odpłatne. Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatne.

WRÓĆ NA GÓRĘ STRONY